ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «RATs»

23 Ιουλίου, 2020

Training freedivers “ΣΦΥΚΚ” (The biggest club for the freedivers of Cyprus)

11 Φεβρουαρίου, 2020

“RELIONMED” trained the project’s “RATs” from the “Nautilus” dive club in Limassol

27 Νοεμβρίου, 2019

Training at the “Akrotiri Sovereign Base Area”

30 Οκτωβρίου, 2019

“RATs” seminar at “Nautilos Diving Centre”

23 Σεπτεμβρίου, 2019

“BLUE instinct club”

12 Ιουλίου, 2019

“RATs” training at “Hippocampus Diving Club”