ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ «RATs»

31 Μαΐου, 2020

Lionfish removals from Cape Greco and Nisia

17 Μαΐου, 2020

“RATs” at Dasoudi

17 Μαΐου, 2020

Lionfish removal at “Cyclops Caves” area

12 Μαΐου, 2020

Lionfish removals in Protaras

11 Μαΐου, 2020

Lionfish removal from “Structures”, in Protaras

10 Μαΐου, 2020

Lionfish removal at Amathounta MPA