ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ «RATs»

6 Αυγούστου, 2020

“RATs” at the “Liberty” Wreck

27 Ιουλίου, 2020

Removing lionfish from the “Elpida” wreck and the “LEF1”

22 Ιουλίου, 2020

Lionfish removal at Kalyva, Protaras

19 Ιουλίου, 2020

Lionfish removal with “Nautilus” at Akrotiri Peninsula

25 Ιουνίου, 2020

“RAT” at the “Zenobia” shipwreck

20 Ιουνίου, 2020

“RATs” at “Cricket” and “Liani”