ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ «RATs»

4 Απριλίου, 2021

Nautilus Club supports another lionfish removal

27 Φεβρουαρίου, 2021

RATs catch lionfish in the Dasoudi MPA

19 Δεκεμβρίου, 2020

Thirty-five lionfish removed from Avdimou

13 Δεκεμβρίου, 2020

Another lionfish removal at Cape Greco area

7 Δεκεμβρίου, 2020

Lionfish removal in Paralimni

1 Δεκεμβρίου, 2020

RELIONMED partners remove lionfish from the Dasoudi MPA

Ελληνικα