ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ «RATs»

28 Ιανουαρίου, 2022

The total number of lionfish removed!

28 Νοεμβρίου, 2021

MER’s and UoP’s final lionfish removal with RATs

9 Νοεμβρίου, 2021

RATs removed seven lionfish from Xylofagou

3 Νοεμβρίου, 2021

Catching lionfish for consumption

24 Οκτωβρίου, 2021

A lionfish removal in Akamas and an important observation in the Kakoskali MPA

2 Οκτωβρίου, 2021

Catching lionfish at Latchi