ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΛΛΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Απριλίου, 2019

“Scuba Magazine”, UK

18 Μαρτίου, 2019

Lionfish removals from Protaras’ wrecks by “Enalia Physis” and the “DFMR”

24 Αυγούστου, 2018

Ecological Monitoring Survey: the 2nd round of 2018

14 Ιουνίου, 2018

Preparing the ground for the first lionfish handling and cooking demonstration

25 Μαΐου, 2018

Specimens from “Pountos Shallow”

7 Μαΐου, 2018

Lionfish removed from the “Kermia Triangle”