ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΛΛΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

8 Ιουλίου, 2020

Removing lionfish from the “MPA” of Paralimni

8 Ιουλίου, 2020

First round of the Final Annual Cycle of Monitoring Surveys

15 Μαΐου, 2020

Lionfish Removal from “MPAs” in Limassol

18 Σεπτεμβρίου, 2019

The 4th ecological monitoring survey of 2019 by “MER Lab”

18 Σεπτεμβρίου, 2019

Fourth sampling survey for Action D2

3 Σεπτεμβρίου, 2019

Removing lionfish for the mid-project monitoring, by “ENALIA PHYSIS”