ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΛΛΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

28 Ιανουαρίου, 2022

The total number of lionfish removed!

22 Ιουνίου, 2021

A lionfish removal in cooperation with the CMMI

18 Αυγούστου, 2020

Final ecological monitoring surveys

13 Αυγούστου, 2020

“RELIONMED’s” impact on the ecosystem functions

30 Ιουλίου, 2020

Lionfish Survey at Akrotiri Marine Park

22 Ιουλίου, 2020

Second round of the Final Annual Cycle of Monitoring Surveys