ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

18 Δεκεμβρίου, 2018

Presentation by Professor Jason Hall-Spencer

14 Δεκεμβρίου, 2018

A “LIFE Cyclamen” educational training event

13 Δεκεμβρίου, 2018

“LIFE CYCLAMEN” – NETWORKING EVENT, 2018

15 Νοεμβρίου, 2018

Biodiversity event at the “French Institute of Cyprus”

6 Νοεμβρίου, 2018

Marine science priorities from 1880s to now

19 Οκτωβρίου, 2018

Second Round Regional Workshops, United Nations, Odessa, Ukraine