ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

26 Μαρτίου, 2019

Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy

26 Φεβρουαρίου, 2019

Presenting at the 2nd interim meeting of the RECONNECT project, in Albania

25 Φεβρουαρίου, 2019

ALIEN CSI – COST Action, 2019, at Akrotiri

22 Φεβρουαρίου, 2019

Discussing the problems of lionfish with stakeholders and fishers at PROTOMEDEA meeting

14 Φεβρουαρίου, 2019

Dr. Niki Chartosia presented RELIONMED-Life project in the COST ALIEN CSI CA17122 programme meeting

16 Ιανουαρίου, 2019

Meeting with the “DFMR”