ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

20 Φεβρουαρίου, 2020

Presenting at “The Cyprus Institute”

29 Ιανουαρίου, 2020

Fish surveys with the “University of Santa Catharina”, Brazil

3 Δεκεμβρίου, 2019

A lecture at the “NKUA”

29 Νοεμβρίου, 2019

“RIS-Ky” workshop event, in Limassol

27 Σεπτεμβρίου, 2019

“European Researchers’ Night” 2019, in Nicosia

26 Σεπτεμβρίου, 2019

“RELIONMED” Vs Lionfish Invasion in Cyprus’ waters!