ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

26 Ιουνίου, 2020

Fisheries data for analysis

26 Ιουνίου, 2020

Exploration surveys by “MER Lab”

25 Μαΐου, 2020

Online presentation hosted by “Terra Cypria”

14 Απριλίου, 2020

“UNIC” online talk

27 Φεβρουαρίου, 2020

Lecture at the “Linnaean Society”, UK

25 Φεβρουαρίου, 2020

The lionfish invasion in Israel – Research, monitoring and management