ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

25 Φεβρουαρίου, 2021

Alien CSI – COST Action Webinar

28 Ιανουαρίου, 2021

COST Action webinar

12 Ιανουαρίου, 2021

Presenting RELIONMED on a JRC event – A potential collaboration with the EASIN

9 Νοεμβρίου, 2020

Η Έκθεση Φωτογραφίας Λεοντόψαρου έχει ολοκληρωθεί

5 Νοεμβρίου, 2020

Discussion on lionfish experiences from the Atlantic and the Mediterranean

23 Οκτωβρίου, 2020

Lionfish Photo Exhibition in Paralimni