ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

23 Νοεμβρίου, 2017

Stakeholder consultation at “Café PARIS”, Limassol

17 Νοεμβρίου, 2017

Stakeholder consultation at the University House “Anastasios G. Leventis”, Nicosia

16 Νοεμβρίου, 2017

The “Second Mediterranean Natura 2000 Seminar”, Limassol

13 Νοεμβρίου, 2017

Stakeholder consultation at the Meneou Hatchery Station of “DFMR”, Larnaca

10 Νοεμβρίου, 2017

Stakeholder consultation at the “Ocean Aquarium”, Protaras

9 Νοεμβρίου, 2017

Stakeholder consultation at the Event Hall of “SEK Paphos”, Paphos