ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

10 Ιουνίου, 2018

“Lionfish Hunting Competition”, Famagusta 2018

6 Μαΐου, 2018

RELIONMED at Limassol’s Boat Show

27 Απριλίου, 2018

Marine invasive species’ management in “Med-MPAs”

6 Μαρτίου, 2018

Joint GFCM-UN Environment/MAP Sub-Regional meeting”, 2018, Chania

15 Δεκεμβρίου, 2017

Departmental seminar in Hong Kong

29 Νοεμβρίου, 2017

Stakeholder consultation at “B.E.M.R.S.”, Limassol