ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

11 Φεβρουαρίου, 2022

RELIONMED’s Lionfish Workshop – Final event

26 Ιανουαρίου, 2022

Upcoming Lionfish Workshop: The Final Event of the RELIONMED-Life project

1 Δεκεμβρίου, 2021

2020 Forum of MPAs in the Mediterranean

16 Νοεμβρίου, 2021

The EU considers your views on updating the list of invasive alien species

10 Νοεμβρίου, 2021

Interreg MED BLUE BIO MED – I Workshop

17 Ιουνίου, 2021

RELIONMED at the European Maritime Day event