ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΧΡΗΣΕΙΣ ΛΕΟΝΤΟΨΑΡΟΥ

26 Ιουνίου, 2021

Lionfish dishes at the Fat Fish restaurant

14 Οκτωβρίου, 2020

Lionfish jewelleries are being sold in diving centers!

29 Ιουλίου, 2020

Lionfish Culinary Event

16 Ιουνίου, 2020

Lionfish Jewelleries for sale!

3 Ιουνίου, 2020

Lionfish soon available in restaurants

15 Μαΐου, 2020

Preparing fins for creating jewelleries