ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ11 Φεβρουαρίου, 2022

RELIONMED’s Lionfish Workshop – Final event

28 Ιανουαρίου, 2022

The total number of lionfish removed!

26 Ιανουαρίου, 2022

Upcoming Lionfish Workshop: The Final Event of the RELIONMED-Life project

1 Δεκεμβρίου, 2021

2020 Forum of MPAs in the Mediterranean

28 Νοεμβρίου, 2021

MER’s and UoP’s final lionfish removal with RATs

16 Νοεμβρίου, 2021

The EU considers your views on updating the list of invasive alien species