ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «RELIONMED-LIFE»

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΟΥΟι περιοχές «Natura 2000» οι οποίες θα στοχευθούν είναι το Κάβο Γκρέκο (CY3000005) και τα Νησιά (CY3000006), οι οποίες έχουν ιδιαίτερη οικολογική σημασία λόγω της εκτεταμένης παρουσίας οικοτόπων προτεραιότητας με θεμελιώδη είδη. Τα υγιή διαφοροποιημένα λιβάδια των θαλάσσιων γρασιδιών Posidonia oceanica και οι διαλείπουσες περιοχές των σκληρών υποστρωμάτων που σχηματίζουν βραχώδεις υφάλους και στις δύο αυτές περιοχές, αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον για τους οργανισμούς όλων των τάξων από τα μακρόφυτα, τα ασπόνδυλα και την ιχθυοπανίδα μέχρι την ερπετοπανίδα. Επιπλέον, η παρουσία βυθισμένων ή ήμι-βυθισμένων σπηλαίων αυξάνει την ετερογένεια των οικοτόπων και την πολυπλοκότητα των περιοχών. Τα λεοντόψαρα συγκεντρώνονται σε βραχώδεις βιοτόπους με σπηλιές, όπου μπορούν να απειλήσουν την ακεραιότητα των υφάλων και να προκαλέσουν μεταγενέστερες βλάβες στο οικοσύστημα. Το Κάβο Γκρέκο ιδρύθηκε ως «Θαλάσσια Πορστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ)» στις 22 Μαΐου 2018, η οποία ήταν η «Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας». Η επιλογή αυτών των περιοχών για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες αφαίρεσης κατά τη διάρκεια αυτού του έργου αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι υψηλότερες αφθονίες των λεοντόψαρων στη Μεσόγειο αναφέρθηκαν από αυτήν την περιοχή.

Οι οριοθετημένες τοποθεσίες του έργου περιλαμβάνουν επίσης τις «ΘΠΠ» με ναυάγια και τεχνητούς υφάλους (δηλ. «Νέμεσις ΙΙΙ», «Ελευθερία», «Κερύνεια – Αγία Νάπα» και «Ζηνοβία»). Όλα τα ναυάγια, εκτός από το «Ζηνοβία», έχουν βυθιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο ενός προγράμματος το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση του καταδυτικού τουρισμού, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της αναπλήρωσης των υπεραλιευμένων ιχθυαποθεμάτων που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλιείας της ΕΕ 2007-2013 και από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Το «Ζηνοβία» βυθίστηκε το 1980 και είναι γνωστό για την πλούσια βιοποικιλότητά του και ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς καταδύσεων παγκοσμίως.

Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τα λεοντόψαρα έχουν καθιερωθεί σε σχετικά πυκνούς πληθυσμούς και απειλούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία και να προκαλέσουν κοινοτικές μετατοπίσεις. Η απώλεια της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις και στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα, αφού τα λεοντόψαρα τρέφονται κυρίως με ψάρια - που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά πολλά εμπορικά αποθέματα ιχθύων. Μπορούν επίσης να κάνουν τα ναυάγια επικίνδυνους και λιγότερο ελκυστικούς προορισμούς κατάδυσης για τους ερασιτέχνες δύτες. Χάρη στην υψηλή συχνότητα καταδυτικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές, η απόκτηση δεδομένων σχετικά με τις πυκνότητες των λεοντόψαρων θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί, προκειμένου να υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί η επίδραση των λεοντόψαρων και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών αφαίρεσης.

Χάρτης περιοχών του έργου


ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ