ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Με περισσότερους από 7.000 φοιτητές, 104 εργαστήρια και 750 μέλη καθηγητών και προσωπικού, το «Πανεπιστήμιο Κύπρου (Π.Κ.)» είναι ένα νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο (ιδρύθηκε το 1989). Υπάρχουν 23 τμήματα και 13 ερευνητικές μονάδες και κέντρα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στις επιστήμες ζωής, τις κοινωνικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες και τις μηχανικές επιστήμες.

Θεωρείται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο και το πιο ενεργό ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο. Το Π.Κ. είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Κύπρο για νέους πτυχιούχους και ερευνητές. Σήμερα απασχολεί περίπου 550 νέους επιστήμονες χρησιμοποιώντας εξωτερικά ερευνητικά κεφάλαια. Το Π.Κ. έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενα από την «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», το «Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου» και διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Το 2016, η χρηματοδότηση της έρευνας από εξωτερικές πηγές ανήλθε σε 11 εκατομμύρια ευρώ. Υπογράφηκαν 42 νέες συμφωνίες επιχορήγησης με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Π.Κ. Το Π.Κ. συμμετέχει επί του παρόντος σε 113 έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, από συνολικά 146 ερευνητικά έργα. Αυτά τα έργα της ΕΕ χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Horizon 2020», του «Erasmus +», του «Life», του «Cost Action», του «FP7», του «Interreg» και των «Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ».

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy


ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΤΑΘΕ