ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών, Κύπρος
Το «Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών», είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2009. Τα μέλη του είναι εμπειρογνώμονες στη βιολογική και περιβαλλοντική έρευνα και τη διαχείριση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η διατήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η βιολογία των θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, η αλιεία, η οικολογία και η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η «Ενάλια» έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τη θαλάσσια οικολογία, τη διατήρηση, τη διαχείριση «Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών» και την ευαισθητοποίηση του κοινού, τα πιο πρόσφατα είναι τα: «PROTOMEDEA (MARE/2014/41 [SI2.721917])», «MarlitCy («Cypriot Civil Society in Action», «Europaid/134660/C/ACT/CY»), «Κατανόηση των Πολλαπλών Τάξα «Bycatch» των ευάλωτων ειδών και δοκιμαστικά μέτρα μετριασμού στην Κύπρο», (χρηματοδοτείται από το ίδρυμα «MAVA», 2017-2020) και «Ενίσχυση της συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Κακοσκάλι», (χρηματοδοτείται από το «MedPAN», 2018-2019). Η «Ενάλια» διεξάγει επίσης έρευνα σχετικά με την εισβολή των λεοντόψαρων στη λεκάνη της Λεβαντίνης από το 2012.

Ιστοσελίδα: enaliaphysis.org.cy


ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

MER