ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «RELIONMED-LIFE»

ΣΤΟΧΟΙ


Το έργο «RELIONMED-LIFE» στοχεύει να καταστήσει την Κύπρο «την πρώτη γραμμή άμυνας» ενάντια στην εισβολή του λεοντόψαρου (Pterois miles) στη Μεσόγειο. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
Ανάπτυξη της απαραίτητης ικανότητας και μηχανισμών στην Κύπρο, ώστε η χώρα να μπορεί να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά κατά της εισβολής των λεοντόψαρων, και άλλων εισβλητικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα.
Να επιδείξει την αποτελεσματικότητα μιας σειράς μέτρων παρεμπόδισης της εισβολής των λεοντόψαρων, όπως η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός πρώιμου συστήματος επιτήρησης και ανίχνευσης και ενός συστήματος αντίδρασης αφαίρεσης.
Δημιουργία δυνατοτήτων και γνώσεων οι οποίες μπορεί να μεταφερθούν και να αναπαραχθούν από άλλες χώρες της Μεσογείου, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγξουν την επέκταση των λεοντόψαρων στα ύδατά τους.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει:
Να αξιολογήσει τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με το λεοντόψαρο και να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους.
Να αποδείξει την αποτελεσματικότητα των «Ομάδων Δράσης Αφαίρεσης» σε συντονισμένες και ευκαιριακές αφαιρέσεις λεοντόψαρων γύρω από την Κύπρο.
Να επιδείξει συντονισμένες αφαιρέσεις σε περιοχές προτεραιότητας, όπως κοντά σε/εντός των περιοχών «Natura 2000», Κάβο Γκρέκο και Νησιά, και σε κοντινούς τεχνητούς υφάλους σε «Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές», όπου συγκεντρώνονται λεοντόψαρα.
Να εξερευνηθούν πιθανοί μικροί τομείς της τοπικής αγοράς οι οποίοι θα καταστήσουν τις μελλοντικές αφαιρέσεις οικονομικά βιώσιμες.
Να αναπτυχθούν εργαλεία και οδηγοί για τους διαχειριστές.
Να υιοθετηθούν πρακτικές αποτελεσματικές ως προς το κόστος και να εκπαιδεύσει βασικούς ενδιαφερομένους σε γειτονικές χώρες και να εγκαταστήσει μια συντονισμένη αντίδραση για να αντιμετωπίσει το διασυνοριακό πρόβλημα των λεοντόψαρων και των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Εκατοντάδες λεοντόψαρα θα συλλεγούν κατά τη διάρκεια του έργου μέσω συντονισμένων διαγωνισμών αφαίρεσης και αποστολών καθοδηγημένες από το σύστημα επιτήρησης.
Δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και υποδομής για την καταπολέμηση της εισβολής των λεοντόψαρων στα μεσογειακά ύδατα.
Να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με την εισβολή των λεοντόψαρων μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων στην Κύπρο, όπως σε επαγγελματίες δύτες. Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του έργου οι περισσότεροι ενεργοί δύτες (τουλάχιστον 100) και τα δίκτυά τους θα συμβάλλουν στην επιτήρηση και την αφαίρεση των λεοντόψαρων, ενώ περισσότεροι από 300 άλλοι ενδιαφερόμενοι (π.χ. αλιείς, ΜΚΟ, δύτες) θα εξοικειωθούν με το ζήτημα του λεοντόψαρου.


ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ