ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «RELIONMED-LIFE»

ΙΣΤΟΡΙΚΟΗ ανατολική Μεσόγειος Θάλασσα είναι ένα κομβικό σημείο αναφοράς θαλάσσιων ξενικών χωροκατακτητικών ειδών. Τα περισσότερα, είναι είδη του Ινδό-Ειρηνικού Ωκεανού τα οποία εισέρχονται στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ένας πρόσφατος εισβολέας, το λεοντόψαρο Pterois miles, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το οικοσύστημα αφού τρέφεται με μικρά ιθαγενή ψάρια και ασπόνδυλα είδη με αποτέλεσμα τις τροφικές αλληλουχίες με οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Στον δυτικό Ατλαντικό, το λεοντόψαρο έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο οικολογικές και οικονομικά επιβλαβείς θαλάσσιες βιο-εισβολές μέχρι σήμερα.

Στοιχεία από τις ακτές της Κύπρου και από άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, δείχνουν ότι ακόμα μια εισβολή λεοντόψαρων βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα λεοντόψαρα γίνονται ανησυχητικά άφθονα γύρω από την Κύπρο, που φαίνεται να είναι το πρώτο κράτος της ΕΕ το οποίο επηρεάζεται από Λεσεψιανούς μετανάστες. Τα λεοντόψαρα συγκεντρώνονται στην ανατολική, θερμή πλευρά του νησιού εντός ή κοντά σε δύο περιοχές του δικτύου «Natura 2000». Οι παρατηρήσεις λεοντόψαρων έχουν δείξει ραγδαία αύξηση από το 2013 αφότου παρατηρήθηκαν λίγα λεοντόψαρα. Ενδεικτικό αυτής της ανάπτυξης στον πληθυσμό είναι το γεγονός ότι λίγα μόνο χρόνια μετά, τον Νοέμβριο του 2017, η ομάδα του «RELIONMED» συνέλεξε 74 άτομα σε μια μόνο αποστολή αφαίρεσης σε «Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή» με εμβαδό επιφάνειας μικρότερο του ενός εκταρίου!


ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΛΕΟΝΤΟΨΑΡΟ